QUYỀN LÃI SUẤT TỐT NHẤT CHO BẢNG CỦA BẠN!

“HÀNG HÓA CỦA BẠN ĐÃ CHUẨN BỊ NGAY BÂY GIỜ…”

 


 GIÁ CÓ HIỆU LỰC CHO ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 2021 NĂM XNUMX

Tập đoàn SI hiện đang đặt tại Brazil, với các chuyến thăm thường xuyên đến các cảng ở Brazil và Argentina cho hoạt động điều hành của chúng tôi. hoa hồng được trả bởi người bán mà không bao gồm trong các giá nêu trên. Chúng tôi luôn linh hoạt với những gì cần thiết hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển đường hoặc hàng hóa lên tàu và đến bàn khách hàng cuối cùng.

** Giá được đề cập ở trên là giá đường phố / giá công khai chỉ được thương lượng theo ICPO và RWA **

sigroupco.com/siprocedures/

 


LONDON SUGAR FUTURES - (LSU)