“HÀNG HÓA CỦA BẠN ĐÃ CHUẨN BỊ NGAY BÂY GIỜ…”

** Giá được đề cập ở trên là giá đường phố / giá công khai chỉ được thương lượng theo ICPO và RWA chỉ **